8.2.2014: Workshop for den Italienske Coaching Psykologi Forening