Forår 14: Foredragsrække “Coaching-forskning og praksis” fortsætter