Foredragsrække – “Coaching – forskning og praksis” – Københavns Universitet

Tidligere forskning (Stelter 2012, 2014; Stelter et al. 2011) har vist, at gruppecoaching er særligt velegnet til at udvikle social tilfredshed, generel trivsel og oplevet succes, og samtidig øge deltagernes engagement, både individuelt og som gruppe.

I dette sundhedscoachingprojekt for kvinder i overgangsalderen antages det, at gruppesundhedscoaching kan medvirke til at påvirke deltagernes motivation til en sundere livsstil. Der har både været fokus på fysisk og mental sundhed. I foredraget sættes fokus på både det teoretiske- og praktiske fundament i forbindelse med sundhedscoachingen. Der fremlægges derudover nogle af de foreløbelige resultater af den empiriske undersøgelse, som bl.a. skal medvirke til at dokumentere effekten af sundhedscoachingen.

Se på: http://nexs.ku.dk/forskning/sektioner/idraet-individ-samfund/projekter/coaching/arrangementer/2017/vinnie_og_reinhard/