Publikationer

Københavns Universitet har gjort følgende publikationsliste tilgængeligt.

En del af publikationer kan downloades via https://ku-dk.academia.edu/RStelter

 

 

 

En smagsprøve til bogen “Tredje generations coaching”

En smagsprøve til bogen “Kunsten at dvæle i dialogen”

 
Tredje generations coaching – en invitation til nytænkning og faglig udvikling
Narrativ-samskabende gruppecoaching udvikler social kapital
Experiencing mindfulness meditation—a client narrative perspective
 Omtale af Tredje generations coaching bogen på Lederweb
Jeg har været involveret i udformning af følgende rapport om “Transformational coaching”: transformative-coaching-report_roffeypark

 

 Se en 10min. video interview where Ho Law and Reinhard discuss narrative collaborative coaching in pratice and theory
 

Se video “Building a trong Coach-Coachee Relationship” via https://www.associationforcoaching.com/general/custom.asp?page=ACNordicBuildStrongCoachCoacheeRelationship

Unikke password til optagelsen: Qz#cAsF3