Om mig

Mit navn er Reinhard Stelter.

Til dagligt arbejder jeg som professor og leder af Coaching Psychology Unit, Institut  for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Her forsker og underviser jeg bl.a. inden for psykologi, coaching,  læring, udvikling, ledelse og livsstilsændringer.

Jeg er praktiserende coach, accred. coachingpsykolog, associate fellow i ISCP og fungerer som mentor i to mentorprogram. Se TV interview om coaching!

Siden 2009 er jeg desuden gæsteprofessor og koordinator på Master of Public Governance – en CBS/KU uddannelse, hvor jeg har ansvar for det obligatoriske modul “Det personlige lederskab og dialogisk coaching“.

Siden 2011 er jeg course director på Copenhagen Summer University, i år med kurset “Kunsten at lede-Coaching, Kierkegaard og lederskab”. Nyt kursus er planlagt til 14.-18.8.2017

Freelance arbejder jeg som foredragsholder, workshopleder, coach og mentor inden for mine ekspertiseområder.
Jeg har været ansvarlig for Nordens første effektstudie inden for coaching. Her bygger gruppecoaching på en narrativ-samskabende intervention, hvor jeg selv har fungeret som en ud af fem coaches (se video, se mere).

I en af mine nyeste projekter,  både et aktionsforsknings- og kontrolleret studie,  har vi tilbudt drenge med migrationsbaggrund både coaching og fodbold med fokus på livsduelighed og aktiv medborgerskab. Se mere om projektet her – inkl. video!

Der kunne siges mere, men får dig et overblik over min forskning her!
I 2012 udkom  min ny bog Tredje generations coaching ® – en guide til narrativ-samskabende teori og praksis Dansk Psykologisk ForlagBogen, som allerede er i 4. oplæg, kan bestilles her! Gratis adgang til artikel om Tredje generations coaching. Den engelske oversættelse udkom 2014 hos Springer.

Primo october 2016 udkom min nye bog “Kunsten at dvæle i dialogen”.

Tredje generation coaching® er en registeret varemærke for det særpræg der ligger i denne dialogform. (VR2015 01570/V1/HBV – Patent- og Varemærkestyrelsen).

Du er velkommen til at tage kontakt til mig og høre nærmere (fx aftaler om coachingsamtaler, workshops, foredrag e.l.).

Næste dagskursus i Tredje Generations Coaching på Aarhus Folkuniversitet i København afholdes i København den 24.11.2018

Kursus “Tredje generations coaching” afholdes i Aarhus den 11.12.2018

Coaching
– læring og udvikling
(nu i 15. oplag)

coatching
Læs mere her…

Tredje generations coaching

Cover 3G coaching DK

Læs mere her…

 

Udvalgte publikationer:

Læs Willerts og Sønderskovs refleksioner over tredje generations coaching!

Læs interview med Reinhard og Ulrich Wilbek om holdspillere!

Læs artikel om forældre og trænerstøtte til sportstalenter

Læs min kommentar til Svend Brinkmanns kritik af selvhjælpslitteratur!

Læs artikel om Tredje generations coaching

Bidragsyder til bogen “Kampen med kroppen – om alternativ behandling i et bruger- og samfundsperspektiv”

Forfatter til bogen: “Med kroppen i centrum – Idrætspsykologi i teori og praksis”

Udgiver af bogen: “Team – udvikling og læring”

Forfatter af tre artikler i “Learning bodies”

Udgiver af bogen “New approaches to sport and exercise psychology”

Forfatter af bogen “Oplevelse & iscenesættelse”

Læs artikel om kollektiv læring via Tredje Generations Coaching

Læs artikler på Videnskab.dk:

Tredje generations coaching, fodbold og ledelse

Coaching styrker unge idrætstalenter

Mindfulness kan hjælpe mod stress og fobier

Meditation virker anderledes på unge

Eksamensangst fjernes ved simpel øvelse

Danmarks første professor i coaching

Fodbold er sjovere end løb

– 16 minutters TV interview om coaching med Reinhard Stelter

Tre minutters video “Hvad er narrativ coaching?” (på Engelsk)

– 10 minutters diskussion med Dr. Ho Law, University of East London

Video: Narrativ-collaborative group coaching – Intervention and results

– Video “At berøre og lade sig berøre – om transformative samtaler i sundhedsvæsen”

At berøre og lade sig berøre – om transformative samtaler i sundhedsvæsenet