Året 2010: Udnævnt somFounding Fellow i Institute of Coaching Professional Association, Harvard Medical School

17. dec. 2010
pressemeddelelse omcoachingens effekt

15.dec. 2010 Undersøgelse om coachingens effektfremlægges på 1st International Congress of Coaching Psychology i London

25. nov. 2010
Gæsteworkshop på Halmstad Universitet “Team and Group development in Sport & Business”

16. nov. 2010
Foredrag “Coaching som narrativ samskabende praksis – intervention og oplevede effekter”

9. nov. 2010: Foredrag “Coaching af talenter” ved Talent-DKs Talentseminar

29. oktober 2010 chairman og foredragsholder på en nordisk idrætsvidenskabelig kongress i Odense

25.-26. oktober 2010
Keynote speaker på forskningskonference om kvalitativ forskning på UWIC i Cardiff

Læs om “oplevede effekter af narrativ gruppecoaching”

Foredragsrækken “Coaching – forskning og praksis”  fortsætter i efterår 2010!!

September 2010
Ny artikel “Coaching narrativ-collaborative practice”

27. aug. 2010, kl. 15, CBS, Solbjerg Plads
Foredrag “Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching”  

PhD kursus “Telling tales”(7.-10.6.2010) er overtegnet!

3. maj 2010
foredrag  i 
Selskab for Supervision

Fra den 3. marts 2010
Fortsættelse afforedragsrækken “Coaching – forskning og praksis”