About rstelter@nexs.ku.dk

Professor ved Københavns Universitet. Ejer af Coaching-dialog-personligt lederskab (CVR nr.: 27353657)

Artikel om min coachingundervisning

Et hold af studerende har netop afsluttet et kursus i coaching på Københavns Universitet. Universitetavisen har spurgt dem, hvad de har lært. Se artiklen her!

Introduktionsbog “Kort og godt om coaching”

kg_coaching_mellem_175-jpg

Bogen “Kort og godt om coaching” giver et godt indblik i coaching for både bruger og folk der ønsker en fin introduktion til feltet. Du kan via Dansk Psychologisk Forlag på https://dpf.dk/produkt/bog/kort-godt-coaching

Bæredygtig ledelse: Coaching, Kierkegaard og lederskab

kunsten-at-lede-1200x628

Pia Søltoft og jeg tilbyder nu for 13. gang et kursus på Copenhagen Summer University (14.-18.8.2023). Kurset har hovedtitlen “Bæredygtig ledelse”. Med udgangspunkt i Kierkegaards tænkning, tredje generations coaching og protreptik sætter vi bl.a fokus på lederdyder, dialogisk lederskab og værdirefleksion for at ruste deltagerne til at fungere bæredygtig, dvs. med forankring i værdier, i deres ledelse. Vel mødt!

Coaching foredragsrække fortsætter

coaching-foredrag-7-9-2015

Min foredragsrække “Coaching – forskning & praksis” på Københavns Universitet går nu i sit 15 år. Tematisk er den bredt anlagt og omfatter alt der omhandler coaching, dialoger, udvikling, læring, ledelses osv. Det er gratis at deltage. Du skal bare med dig til via ovennævnte link. Du kan samtidigt også tilmelde dig nyhedsbrevet. Så er du altid opdatereret. Vel mødt!

Coaching book of the Year

“The Art of Dialogue in Coaching” blev tildelt prisen “The Coaching Book of the Year 2019” på Henley Business School in England. Bogen er en oversættelse og bearbejdelse af den danske bog “Kunsten at dvæle i dialogen”.

henley_coaching-book-of-the-year

Institute of Coaching at Harvard omtaler min engelske bog

The art of lingering in coaching
Today we feature a new book (2019) by Reinhard Stelter in Denmark, IOC
scientific advisor and thought leader, titled: The Art of Dialogue in Coaching:
Towards Transformative Exchange.
Losing the scent of time
Stelter liberally quotes Byung Chul Han in his 2017 book titled “The scent of
time: a philosophical essay on the art of living.” He asserts that our attachment
to the vita activa turns us into an animal laborans (active lives make us
laboring animals), robbing us of the capacity to linger, to contemplate and
experience time as fulfilling.
Today’s hyperactivity, overcommunication and multitasking sap our time for
reflection. Our culture’s focus on individual achievement makes self-criticism
and self-doubt constant companions. Instead of mental well-being, we end
up with burnout and stress, a mental meltdown.
In this time of whizzing, there is no time to appreciate what is meaningful
and valuable. We are losing the scent of time.
We are restless nomads
Humans work hard to develop our identities in relation to social
environments, what Stelter calls our performing selves: characters on the
various stages of our lives. We use our appearance and bodies to present
diverse identities in different contexts (e.g. clothes, fitness, enhancing drugs,
consumer purchases, hobbies, etc.).
This constant pressure to perform turns us into restless nomads, unstable
selves losing our bearings. The countering response of finding one’s
authentic self can lead us to be too rigid, getting attached to a fixed identity.
Instead, creating and recreating one’s self anew through relationships allows
a natural unfolding of change that flows with our changing contexts — it is
restful.
Coaching shifts reflexive to reflective, restless to restful
We can’t understand our subjective selves in action or stream of
consciousness. Only by moving from reflexive to reflective can we see our
subjective selves more objectively or consciously, exploring how
assumptions, values, and relational contexts are shaping our behavior and
identity.
Stelter then emphasizes the precious gift of coaching as reflective lingering:
“time for reflection (on nuance) bring substance and value to our thoughts
and speech.” He calls this third-generation coaching, beyond the
goals/performance focus of first-generation coaching and the appreciative,
strengths-based, solution focus of second-generation coaching.
A third-generation coaching dialogue allows a coachee “to meet herself in
her own words,” to absorb and appreciate multiple perspectives, and to
experience implicit and conflicting values. The reflective dialogue invites a
shift in understanding and perceptions, and nudges the coachee to shift
identity naturally, not restlessly.
Dialogues that are artful
There are several areas suited for artful coaching dialogues, starting with
meaning-making. “The art of lingering in dialogue is a journey into the
human universe of meaning,” notes Stelter. He explains how coaches can
explore meaning in multiple contexts, which then guides coachees to better
understand their values, their prioritization of values, and to perceive and
transcend their conflicts in values:
1. Existential meaning/value – what makes my life valuable and
meaningful
2. Creative meaning/values – what shall I do or create that is meaningful
and valuable
3. Situational meaning/values – what is meaningful and valuable about
this experience, both pleasant or adverse situations
Coaches can explore the nature of personal values in their own right (how is
courage important to you?) or in a walk-through of specific situations (how is
courage important in this moment and context?). The articulation of values
serves as an internal anchor to self-concepts and life directions and
decisions, as well as generating an effective balance of one’s own values and
shared values in diverse social contexts.
To expand making meaning and exploration of values, artful dialogues
include narratives. The coachee narrates a story that has a timeline and plot,
tying the past, present and future together. In reflective storytelling a
coachee experiences the natural phenomenon of constructing and
reconstructing of one’s self through self-narrative, opening the possibility to
an evolving self-concept. It also opens up a lingering dialogue about new
interpretations and new possibilities to alter the narrative, bringing in new
self-concepts accompanied by new meaning, values.
Thank you Reinhard.
Happy Lingering!
The IOC Team

Ny dagskurser på Folkeuniversitet til sæson 2019/20

Håber jeg ser dig ved en af disse tilbud:

To kurser i København-Emdrup

To kurser i Aarhus

Om motivation i “Fysioterapeuten

Jeg blev interviewet om motivation i “Fysioterapeuten” 7/2018. Artiklen hedder:

Det er en stor fejl at appellere til folks fornuft

Ny bogudgivelse på Engelsk

Bogen “Kunsten at dvæle i dialogen” er nu udkommet på Engelsk under titlen:

“The Art of Dialogue in Coaching – Towards Transformative Exchange”

“Den spillende træner”- artikel i Universitetsavisen

Interview — Hverdagens malstrøm af mails, posts og likes har ifølge professor i idræts- og coachingpsykologi Reinhard Stelter gjort os til »præstationssubjekter«, som konstant forsøger at optimere vores muligheder. Men coaching kan spille en vigtig rolle i kampen for at finde selv og vores værdier.

Coaching workshops for de prisbevidste

Næste mulighed for at dele en undervisningdag med mig på Folkeuni Aarhus er den 24.11.2018. og 25.2. (Emdrup), den 11.12.2018 og 17.3.2019 (Aarhus; få pladser!!) og . Glæder mig til at se dig. 🙂

7.-11.11.2018 Deltagelse i TAOS jubilæumskonference i Cancun/Mexico

Jeg har planlagt et diskussionsforum, hvor jeg gerne vil reflektere over betydning af værdier og værdirefleksion i et samfund, hvor det bliver svært at udvikle identitet og sit selv og hvor man mere og mere bliver præstationssubjekt styret af en samfundsdiskurs, der er domineret af selvrealisering og selvkontrol. Mister socialkonstruktionisme her sin betydning? Bliver eksistentiel spørgsmål mere centrale?

12.9.2018 Workshop på adjunktuddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Workshoppen drejer sig om at udvikle den pædagogiske praksis og handlekraft af yngre underviser på uddannelsen.

Coaching foredragsrække forsætter i efterår 2018

Se mere på www.nexs.ku.dk/coachingforedrag!

Coaching workshop med Reinhard for de prisbevidste

Næste mulighed for at dele en undervisningdag med mig på Folkeuni er den 24.11.2018. og 25.2. (Emdrup), den 11.12.2018 og 17.3.2019 (Aarhus; få pladser!!) og . Glæder mig til at se dig. 🙂

Sucessen med “Selvindsigt & handlekraft” gentages til forår 2019

Kurset “Selvindsigt og handlekraft”, som i efteråret 2017 og foråret 2018 blev gennemført med stor succes, gentages til forår 2019. Jeg er enormt glad for mit fantastisk og berigende samarbejde med prof. Ole Fogh Kirkebyg.  Se en den fine video her!

International anerkendelse mht fremme at coaching forskning

På dette års Harvard Medical School coaching konference har prof. Reinhard Stelter modtaget et ærsbevis for at fremme coaching forskning gennem mangeårige arbejde som medlem af reseach advisory  council ved Institute of Coaching / Harvard Medical School.

award-harvard

God start på lederkurset “Selvindsigt & handlekraft”

Ole Fogh Kirkeby og jeg havde en god start på to septemberdage (2017) på vores første internatskursus om Selvindsigt og handlekraft. Kurset gentages til forår 2018 gennem CBS Executive. Se mere!

Sundhedscoaching foredrag på Harvard Medical School

Den 14.10.2017 holder jeg en

Featured Talk for the health coaching research track

The health coach as a collaborative partner

For a number of years, motivational interviewing has been the gold standard in coaching for health and lifestyle change. But to ensure a sustainable change, the dialogue should not only focus on a final goal, but also include the coachee’s living conditions, personal narratives, and values. In both one-on-one meetings and within the group context, it is important to involve all participants collaboratively in the dialogue. Through personal experience and co-creative dialogue, meaning is shaped as the basis for a renewed understanding of oneself and the world. Reinhard Stelter will integrate theory, his research, and case studies in this session.

Se mere på

2 dags workshop on Third Generation Coaching in Lisabon

The Faculty of Psychology, University of Lisabon, har inviteret mig til at give en two days workshop om Tredje generations coaching den 30.6. og 1.7.2017. De er blevet opmærksom på min engelske bog.

Foredrag på PhD Summer School i Paris

Den 26.-27.6.2017  underviser jeg på en international summer school på University of Paris-Est i kvalitative forskningsmetoder og om emnet “Body, self and identity”.

Podcast om eksamensangst

Ugens podcast og temaartikel: Hvordan klarer du dig bedst til eksamen?
I denne podcast bidrager jeg til at klæde dig eller dine nærmeste på til eksamen. I podcasten tales om, hvordan du bedst lærer og forbereder dig, og hvordan du kan præstere bedst, når det rigtig gælder.

Bring værdier i spil! Et conferenceindlæg, den 10.6.17

Bring værdier i spil! er titel til min hovedtale hos Badminton Danmarks og DGI conference “Få fremtiden på banen”. Der er fokus på fire værdier: Fællesskab, udvikling, oplevelse og glæde. Dejligt at de to organisationer er så fremsynede og innovative.

Sundhedscoaching foredrag

Foredragsrække – “Coaching – forskning og praksis” – Københavns Universitet

Tidligere forskning (Stelter 2012, 2014; Stelter et al. 2011) har vist, at gruppecoaching er særligt velegnet til at udvikle social tilfredshed, generel trivsel og oplevet succes, og samtidig øge deltagernes engagement, både individuelt og som gruppe.

I dette sundhedscoachingprojekt for kvinder i overgangsalderen antages det, at gruppesundhedscoaching kan medvirke til at påvirke deltagernes motivation til en sundere livsstil. Der har både været fokus på fysisk og mental sundhed. I foredraget sættes fokus på både det teoretiske- og praktiske fundament i forbindelse med sundhedscoachingen. Der fremlægges derudover nogle af de foreløbelige resultater af den empiriske undersøgelse, som bl.a. skal medvirke til at dokumentere effekten af sundhedscoachingen.

Se på: http://nexs.ku.dk/forskning/sektioner/idraet-individ-samfund/projekter/coaching/arrangementer/2017/vinnie_og_reinhard/

22.4.2017 Dagskursus i “Kunsten at dvæle i dialogen” i Aarhus

Se mere og tilmeld dig her!

26.3. Få pladser på hel dags kursus 3G coaching i København

Reinhard Stelter holder et dagskursus i tredje generationscoaching den 26. marts på DPU i Emdrup. Tilmeld dig her!

25.2.: Alt udsolgt på heldags kursus i 3G coaching i Aarhus

Jeg holder en slags overbygningkursus, som du er velkommen at være med.

Læs mere om dette kursus i Aarhus og tilmeld dig her!

Tredje generations coaching kan bruges til mentoring!

I oktober og november 2016 har jeg afholdt i alt tre korte workshops for IDAs (Ing.forening) og Dansk Magisterforeningens mentorer og mentees. Se en annonceringerne her!

Kronik: Ståsteder findes i mødet med den anden

Debat:
Coaching-professor: Ståsteder findes i mødet med den anden

Udforsk det, der er værdifuldt for dig, og som kan tydeliggøres i dit samspil og dine samtaler med andre. Find de ståsteder, Svend Brinkmann taler om, i mødet med det andet menneske, skriver professor i coachingpsykologi.

v/Reinhard Stelter
rstelter@nexs.ku.dk

Jeg inviterer dig til en drøm, som er forbundet med en opfordring: Udforsk det, der er værdifuldt for dig, og som kan tydeliggøres i dit samspil og dine samtaler med andre. Ståsteder som bl.a. det gode, værdigheden eller ansvaret, som Svend Brinkmann omtaler i sin nye bog, skal gøres levende og nærværende. Som mit bidrag til debatten ønsker jeg at beskrive en vej til at finde egne ståsteder: Gennem opbygning af en samskabende og værdiorienteret dialogkultur, hvor du ikke udelukkende kommunikerer via sms, blogs og indlæg i de sociale medier, men er nærværende og stiller dig til rådighed for den anden.
Alt for meget i vores daglige liv kan betegnes som et præstationskapløb, hvor vi mennesker i stigende grad føler os isoleret fra hinanden i håndteringen af de krav, der stilles. I de sociale medier piskes vi til at fremstille os som en succes. Vi tør ikke åbne os i frygt for at udvise svaghed. Der er ingen ”likes”, når du beklager dig eller fremstår som en fiasko. Den tysk-koreanske filosof Byung-Chul Han taler om den smarte magt, som påvirker psyken uden at disciplinere eller udøve tvang. ”Like”-knappen er magtens signum. Vi bliver til præstationssubjekter, der presses i troen på, at vi kan klare endnu mere. Dette kapløb om præstation og positiv selviscenesættelse fremmes yderligere af en neoliberalistisk doktrin, som i sidste ende fører til stigende økonomisk og social ulighed. Konkurrencen mellem fx sygehuse, skoler og diverse servicetilbud, ranglister over den bedste og dårligste institution og et permanent fokus på effektivisering gennemsyrer samfundet og alle organisationer. Med mottoer som ”mest sundhed for pengene”, ”fra forskning til faktura” eller ”effektivitet og læring” ødelægges det dybe engagement hos mange fagpersoner, især i det offentlige, fordi de føler sig som hjul i et større maskineri, hvor der ikke længere er tid til menneskelige varme, nærvær og omsorg.
Gennem de sidste 5-10 år har jeg sporet en stigende interesse for eksistentielle spørgsmål – muligvis som reaktion på det beskrevnde. For Kierkegaard er at vælge sig selv menneskets store opgave og basis for udvikling af en livsanskuelse – ståsteder i Brinkmanns sprog. At vælge sig selv beriger os som mennesker og gør for alvor livet værd at leve. Det at vælge styrkes i en frugtbar samtale med en anden. Der, hvor livet fordrer din stillingtagen og afklaring i forhold til svære beslutninger, er den gode samtalepartner en hjælp ind til dig selv.
Drømmen, jeg taler om, handler om medmenneskelighed. Som dialogfilosoffer har tydeliggjort, finder du adgang til dig selv gennem ”den anden”. Martin Buber sagde: Mennesket bliver igennem du til jeg. Professor i ledelsesfilosofi Ole Fogh Kirkeby har skabt ordet heteroenticitet, som betyder at være hos sig selv gennem den anden. Det er, når vi taler sammen på en forpligtende måde, hvor vi stræber efter at forstå og støtte den anden, at vi møder os selv.
Ståsteder findes i det mellemmenneskelige, hvor selve mødets kvalitet bliver det afgørende for at kunne møde sig selv og den anden. At finde ståsteder kan blive til et projekt af gensidighed i samtalen. For at blive lidt mere konkret end Brinkmann, fremlægger jeg en skitse som guide til frugtbare dialoger, hvor du stræber efter at udforme dit etiske grundfæste, hvor du vælger dig selv og etablerer en livsanskuelse i Kierkegaards forstand.
De følgende tre temaer, som i selve samtalen er vævet ind i hinanden, er grundlag for det mellemmenneskelige nærvær og den måde, du kan blive støtteperson for andre:
Det første tema er at skabe mening og betydning gennem dialogen som grundlag for forståelse og sammenhængskraft i enhver kommunikations- og refleksionsproces, både for den andens egenrefleksion og for dig som støtteperson. Viktor E. Frankl, professor i neurologi og psykiatri, fremhævede betydningen af meningsskabelse gennem egne oplevelser som fange i flere tyske koncentrationslejre. I årene efter sin internering skrev han om det at skabe mening som grundlag for sin livsvilje og menneskets mest centrale opgave. Meningsskabelse gør mennesket levedygtigt og er et grundvilkår for den enkelte og for sociale fællesskaber – en basis for at finde ståsted og forankring i bestemte situationer og i livet generelt. At søge mening i samtalen med andre anser jeg som en grundpæl for enhver form for frugtbar dialog.
Det andet emne er værdier som centralt fundament for personens og de sociale fællesskabers ageren. Værdier kommer frem, når vi fordyber os i det meningsfulde og det mest betydningsfulde i vores liv. Værdier fremstår særligt tydelige i konflikt- og erkendte dilemmasituationer. Når du undersøger værdier eller centrale begreber, gør du dig beredt til at kunne handle med en indre overbevisning. Værdier er et holdepunkt for vores identitet og bindeled mellem vores etiske overbevisninger og handlinger. Værdier er fundament for din handlekraft og bidrager således til at give dig en fornemmelse for eksistentiel sikkerhed og forankring i situationen. Det nye fokus på værdidrevne processer stammer fra en voksende erkendelse af, at livet og arbejdet i det globaliserede samfund stiller krav til en dybere forankring hos den enkelte for således at kunne bevare et blik for og en forbindelse til det personlige og socialt betydningsfulde. Organisationer skal ligeledes i stigende grad leve op til et værdisæt, der ikke bare er beskrevet på organisationens internetside eller indgangsportal, men som skal udfoldes og leves i organisationen gennem dens ledere og medarbejdere.
Det tredje emne er det narrative – fortællingens kraft – som er menneskets måde at udfolde mening og udtrykke centrale værdier på. Gennem historien har mennesker fortalt historier til hinanden for at dele vigtige begivenheder, sorger og glæder. Fortællinger er med til at skabe kulturer, transformere dem og videreføre traditioner til kommende generationer. For den enkelte danner fortællingen basis for at skabe og forme sig selv. I en hyperkompleks verden, hvor store fortællinger har mistet deres identifikations- eller legitimationskraft, får fortællingens kraft ny betydning. Som del af og medfortæller i dialogen kan du være en hjælp og støttepartner for en person, der ønsker at kunne takle sin livssituation og særlige udfordringer på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Det er gennem fortællingen, vi skaber mening og tydeliggør vores ståsteder. Det er gennem fortællingen, værdier udfolder sig og bliver koblet til hverdagssituationer. Det er gennem nye måder at tale om sig selv på med den anden, at nye narrativer udformer sig og skaber et fundament for individets eller den andens transformation og udvikling.
Disse tre basistemaer skal forstås som en afgørende rettesnor for at kunne udforme samtaler, der kan være basis for at finde fodfæste og egne ståsteder.
Med denne anbefaling vil jeg sende dig ud i det virkelige liv for at gøre dine egne erfaringer i kunsten at dvæle i dialogen. Ved at tale nysgerrigt sammen om noget væsentligt, ved at spørge for at blive klogere og ved dvæle i dialogen åbner der sig nye muligheder for en grundlæggende forståelse af dig og den anden. Denne form for dialog er med til at sikre dig og din samtalepartner et holdepunkt og en integritet for jeres måde at agere i verden på. Således bliver dialogen ikke et quickfix men en bæredygtig samtale, hvor du hjælper den anden med at finde ståsted – og samtidig dig selv med at finde dit. In true dialogue both sides are willing to change, som den buddhistiske filosof Thich Nhat Hanh udtrykker.

Kronikken blev bragt i Kristeligt Dagblad, 19.10.2016

Kom til bogreception, den 27.10.2016, kl. 15.30

Det vil være dejligt, hvis du havde lyst til at dele min glæde med mig ift udgivelse af min nye bog

“Kunsten at dvæle i dialogen”. Reception finder sted den på AS3, Fanøgade 15. Husk tilmelding!

Fyrtårnsforedrag på Aalborg Uni’s masteruddannelse i coaching

Jeg medvirker regelmæssigt som foredragsholder på uddannelsen, som jo er blandt de få mest solide coachinguddannelser i Danmark. Se: http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/organisatorisk-coaching-laering

 

Foredrag på konferencen for sundhedsfaglige supervisorer

Jeg holder foredrag om tredje generations coaching på Konferencen for Selskabet for Sundhedsfaglige Supervisorer i Nyborg. Konferenceemnet er: “Fagkultur og værdier – kan de påvirkes gennem supervision og coaching?”

Ny bog “Kunsten at dvæle i dialogen” er udkommet

Udgivelsen blev den 11.102016. Se mere på forlaget hjemmeside!

kunsten-at-dvaele-i-dialogen