Jeg har planlagt et diskussionsforum, hvor jeg gerne vil reflektere over betydning af værdier og værdirefleksion i et samfund, hvor det bliver svært at udvikle identitet og sit selv og hvor man mere og mere bliver præstationssubjekt styret af en samfundsdiskurs, der er domineret af selvrealisering og selvkontrol. Mister socialkonstruktionisme her sin betydning? Bliver eksistentiel spørgsmål mere centrale?